Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#23014 #1417. DECOR - Hệ thống đèn màu Accepted 100 55 ms 496 K C++ 11 / 645 B Đặng Tiến Dũng 2020-12-18 14:30:38
#72007 #1417. DECOR - Hệ thống đèn màu Accepted 100 64 ms 348 K C++ 14 / 155 B nguyen khac thu 2022-02-10 13:37:57
#16003 #1417. DECOR - Hệ thống đèn màu Accepted 100 70 ms 376 K C++ 17 / 154 B Phạm Thế Phong 2020-11-19 13:03:29


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: