Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#120243 #1551. GIFT11 - Món quà của Thức Accepted 100 437 ms 1584 K C++ 14 / 2 K minh nguyen le 2023-02-12 10:28:00


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: