Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#114627 #2029. BANDYTA - Đánh bạc Accepted 100 658 ms 3840 K C++ / 987 B Chu Van Khanh 2023-01-04 19:30:46
#41345 #2029. BANDYTA - Đánh bạc Accepted 100 920 ms 13184 K C++ 17 / 625 B vuducthien 2021-07-05 6:57:12
#58272 #2029. BANDYTA - Đánh bạc Accepted 100 968 ms 23252 K C++ 14 / 1 K hihi 2021-11-18 12:09:44
#58237 #2029. BANDYTA - Đánh bạc Accepted 100 1041 ms 13284 K C++ 17 / 2 K Nguyen Nguyen Nguyen 2021-11-18 4:54:54


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: