#5111. PHONENUM - Số điện thoại

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nhắc đến thầy Hiếu_TN ai ai cũng biết bởi thầy không chỉ giảng dạy đội tuyển Tin học của Thái Nguyên mà thầy còn làm bí thư Đoàn trường, tổ trưởng chuyên môn, quan trọng hơn cả thầy còn là một cây văn nghệ có tiếng của trường. Các nhà mạng luôn coi thầy Hiếu_TN là một khách hàng VIP vì số lượng các cuộc gọi đến và gọi đi từ số điện thoại của thầy nhiều hơn bất cứ ai.

Tổng kết năm 2019 vừa qua, có tất cả n cuộc gọi đến số điện thoại của thầy Hiếu_TN. Số điện thoại của cuộc gọi thứ i a_i\ (|a_i| ≤ 10^{18}) , lưu ý: Do quan hệ rộng nên có cả số điện thoại “âm” gọi đến cho thầy Hiếu_TN.

Thầy Hiếu muốn kiểm tra K số điện thoại b_1, b_2, … , b_K xem mỗi số đó đã gọi cho thầy Hiếu bao nhiêu lần trong năm vừa qua.

Dữ liệu:

  • Dòng đầu chứa hai số nguyên dương n, K\ (n, K ≤ 10^5) ;
  • Dòng thứ hai chứa n số nguyên a_1, a_2, …, a_n (|a_i| ≤ 10^{18}) ;
  • Dòng thứ ba chứa K số nguyên b_1, b_2, …, b_k\ (|b_i| ≤ 10^{18}) .

Kết quả:

  • Ghi ra trên một dòng K số nguyên, số thứ i là số lần số điện thoại b_i gọi điện đến cho thầy Hiếu_TN, các số cách nhau bởi một dấu cách.

Ví dụ:

Dữ liệu:

6 3
111 222 345 -123 222 -345
222 321 111

Kết quả:

2 0 1

Ràng buộc:

  • Subtask \#1: 30\% số test ứng với n, K ≤ 5000 ;
  • Subtask \#2: 30\% số test ứng với |a_i| ≤ 10^6; |b_j| ≤ 10^6 ;
  • Subtask \#3: 40\% số test còn lại không có thêm ràng buộc gì.