Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#149474 #5153. XGCD Accepted 100 136 ms 1796 K C++ 17 / 973 B Quốc Hưng 2024-05-09 18:24:24
#149302 #5153. XGCD Accepted 100 151 ms 1956 K C++ 17 / 2 K Cơm Sườn Quận 7 2024-05-09 5:34:34


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: