Tên đăng nhập

it2023giangnnl

Họ và tên

Giang socute

Email

nguyenngoclamgiang219@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-05-28 16:59:11

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500