Tên đăng nhập

dangxuanminhkhoi

Họ và tên

Đặng Xuân Minh Khôi

Email

khoivip23062009@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-05-29 9:27:08

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500