Tên đăng nhập

tcoder

Họ và tên

NTN

Email

ngohoangtung@skyoi.tk

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-05-30 14:38:33

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500