Tên đăng nhập

phukontum

Họ và tên

Phạm Hữu Phú

Email

phamhphu22@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-05-31 17:27:50

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500