Tên đăng nhập

nvlong

Họ và tên

nvlong

Email

acherhd2000@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-06-03 9:18:57

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500