Tên đăng nhập

Khiem2k1

Họ và tên

DINH VAN KHIEM

Email

khiem7317@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-06-08 8:01:10

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500