Tên đăng nhập

phudat

Họ và tên

Văn Phú Đạt

Email

vanphudat2002@gmal.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-06-16 2:41:02

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500