Tên đăng nhập

nvh2002

Họ và tên

Nguyễn Văn Huân

Email

nvh.0910.ake1@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-06-19 19:15:05

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500