Tên đăng nhập

B19DCAT157

Họ và tên

Ngô Minh Sỹ

Email

ngominhsy20010708@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-06-21 0:54:18

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500