Tên đăng nhập

hellothien

Họ và tên

hellothien

Email

hellothien@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-06-30 4:33:54

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500