Tên đăng nhập

SamNguyen

Họ và tên

Nguyễn Hoàng Thế Kiệt

Email

samau07012005@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-07-03 16:13:48

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500