Tên đăng nhập

akki17

Họ và tên

Hung Nguyen

Email

quynhmai242005@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-07-06 14:08:21

Bài tập đã đạt

497

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500