Tên đăng nhập

thaisonpham12

Họ và tên

Phạm Thái Sơn

Email

thaisonpham12@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-07-10 10:48:01

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500