Tên đăng nhập

tranhaidang

Họ và tên

Trần Hải Đăng

Email

mk14thith@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-07-20 1:37:35

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500