Tên đăng nhập

newbiehihi

Họ và tên

Newbie

Email

monkeylinh22102004@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-07-28 14:53:14

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500