Tên đăng nhập

yucariyakumo

Họ và tên

Ngọc Vũ

Email

vncreeperboy@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-08-03 2:14:09

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500