Tên đăng nhập

dakdak

Họ và tên

mim

Email

imthelegendarygod@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-08-05 13:21:52

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500