Tên đăng nhập

dang231276

Họ và tên

Le Hai Dang

Email

ledang050806@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-08-08 10:13:30

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500