Tên đăng nhập

learnpy

Họ và tên

Học Py

Email

ngothuaan003@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-08-09 1:13:44

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500