Tên đăng nhập

ninja

Họ và tên

nguyenan

Email

weeeeeee7969@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-08-13 9:11:28

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500