Tên đăng nhập

duongtrieu

Họ và tên

Trieu Tien Duong

Email

duong0982152707@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-08-13 14:05:54

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500