Tên đăng nhập

Jesu

Họ và tên

Yes

Email

ntnscrush@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-08-15 6:48:49

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500