Tên đăng nhập

testtin

Họ và tên

testtin

Email

haitcsl278@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-08-15 15:05:37

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500