Tên đăng nhập

ngotanloi0709

Họ và tên

Ngô Tấn Lợi

Email

ngotanloi0709@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-08-19 3:55:02

Bài tập đã đạt

267

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500