Tên đăng nhập

khoaczz

Họ và tên

Lại Đăng Khoa

Email

kungloveh8ah2@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-08-21 13:04:33

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500