Tên đăng nhập

emsifauz

Họ và tên

Nguyễn Ngọc Trung

Email

emsifauz@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-08-24 3:39:06

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500