Tên đăng nhập

ducquan

Họ và tên

ITK10_GRYPHON

Email

quannduc1406@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-08-31 13:48:05

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500