Tên đăng nhập

khuongduy429

Họ và tên

BourBon

Email

khuongduy429@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-08-31 16:26:09

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500