Tên đăng nhập

nxhieuidol

Họ và tên

nxhieu

Email

nxhieuidol@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-09-01 7:34:41

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500