Tên đăng nhập

truong

Họ và tên

nguyen quoc truong

Email

truongnqt02@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-09-03 9:09:51

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500