Tên đăng nhập

Minhngoc

Họ và tên

Nguyễn Minh Ngọc

Email

ngoc43552@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-09-07 5:06:27

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500