Tên đăng nhập

hoang__a1828

Họ và tên

Hồ Hữu Minh Nhật

Email

box.2.box.boom@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-09-07 8:17:39

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500