Tên đăng nhập

taminhkien

Họ và tên

Tạ Minh Kiên

Email

taminhkien311@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-09-09 8:08:33

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500