Tên đăng nhập

nguyendinhtu

Họ và tên

Nguyễn Đình Tú

Email

nguyendinhtu14122005@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-09-09 8:13:16

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500