Tên đăng nhập

SangTin

Họ và tên

Nguyễn Văn Sáng

Chữ ký cá nhân

Just a noob

Đăng ký lúc

2021-09-22 15:07:59

Bài tập đã đạt

363

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500