Tên đăng nhập

dinhngoctuyen

Họ và tên

rte

Email

tuyenotk4125@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-09-23 16:46:40

Bài tập đã đạt

814

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500