Tên đăng nhập

DnD41

Họ và tên

Minh Đức

Email

dungkcbk31@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-09-27 13:40:56

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500