Tên đăng nhập

phongphongphong

Họ và tên

nguyễn hoài phong

Email

language.phong@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-09-30 4:11:00

Bài tập đã đạt

396

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500