Tên đăng nhập

abcdzxzx

Họ và tên

abcdzxzx

Email

ahihixyz56@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-09-30 14:31:25

Bài tập đã đạt

673

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500