Tên đăng nhập

chocopie

Họ và tên

Lê Minh Hiếu

Email

leminhieu0109@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-10-03 14:33:44

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500