Tên đăng nhập

ntdt

Họ và tên

Nguyen Thuy

Email

diemthuy0402@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-10-09 15:37:51

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500