Tên đăng nhập

huynh140

Họ và tên

Nguyễn Văn Huỳnh

Email

thangmvp2357@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-10-15 3:45:48

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500