Tên đăng nhập

abcxyz

Họ và tên

abcxyz

Email

toup2204@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-10-18 16:37:14

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500