Tên đăng nhập

vic3010

Họ và tên

vic

Email

ducthang30102005@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-10-20 13:52:40

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500