Tên đăng nhập

hungpham2809

Họ và tên

NAT_Hung

Email

hungpham28092003@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-10-21 3:17:47

Bài tập đã đạt

234

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500